Freitag, 9. Mai 2008

m&m's

m: Wenn niemanden interessieren, warum schreiben?
&m: Wenn niemanden interessieren: schreiben, dass niemanden interessieren, dann schreiben!
m: Wenn geschrieben, dass niemanden interessieren, warum interessieren?
&m: Nicht interessieren brauchen, schreiben brauchen!
m: Warum dann schreiben brauchen, dass niemanden interessieren? Warum schreiben, dass niemandem interessieren, wenn niemanden interessieren ob niemanden interessieren? Interessant, dass interessieren verbieten.

Keine Kommentare: